ЦЕНОРАЗПИС ЗА РЕМОНТИ
/БЕЗ ЧАСТИТЕ/

 1. УРЕДБА със СД, усилвaтел – 48.00 лв
  Почистване СД и ДВД оптика – 6.00лв
 2. ТЕЛЕВИЗОРИ
  Диагностика плазмени и LCD – 25.00лв
  цветен български и руски марки – 24.00 лв
  цветен западни марки до 21 – 36.00 лв
  цветен западни марки над 21 – 60.00 лв
  цветен западни марки 100Hz – 70.00 лв
 3. ВИДЕО – 24.00 лв
  почистване видео глава – 6.00лв
 4. DVD възпроизв. и записващи – 30.00 лв
 5. ХЛАДИЛНИЦИ
  5.1 Смяна компресор – 72.00 лв
  5.2 Смяна термостат – 36.00 лв
  5.3 Смяна изпарител – 72.00 лв
  5.4 Ремонт по ел. схемата – 36.00 лв
  5.5 Обръщане врата – 24.00 лв
  Обръщане 2 броя врати – 36.00 лв
  5.6 Дозареждане с фреон – 48.00 лв
  Транспорт извън града – 0.32 лв /км
  Диагностика – 18.00 лв
 6. Ремонт прахосмукачки – 20.00лв
  6.1 Ремонт маркуч – 6.00лв
  6.2 Профилактика прахосмукачки – 6.00лв
 7. Ремонт микровълнови печки – 24.000лв
 8. Ремонт отопл. малки печки – 18.00лв 
 9. Ремонт дребна битова техника – 18.00лв
 10. Ремонт кухненски печки – 36.00лв
 11. Диагностика
  11.1 За хладилници ,перални,готварски печки – 18.00лв
  11.2 За аудио-визуална техника/без плазмени и LCD TV/ , микровълнови – 6.00лв